Promotie/degradatieregeling 2022-2023: 'Wat gaat er gebeuren'

Deelacties:


KNVB: ‘Promotie-degradatieregeling seizoen 2022-2023 laat nog enkele weken op zich wachten’

De indeling van de amateurvoetbalcompetities is al enkele weken bekend. Maar de clubs weten nog altijd niet waar ze dit seizoen aan toe zijn. En dat gaat nog wel even duren ook.
Zeker is dat er sprake zal zijn van versterkte degradatie, zoals dat ook in het seizoen 2023-2024 het geval zal zijn. Dit in verband met de vorming van een optimale piramide. De KNVB heeft plannen om de piramide smaller te maken zodat er de komende twee seizoenen extra ploegen gaan degraderen.

Opzet
De KNVB wil vanaf het seizoen 2024-2025 naar acht eerste klassen in Nederland, zestien tweede klassen, 32 poules met derdeklassers, 64 met vierdeklassers en 58 met vijfdeklassers. Op deze manier wil de KNVB de onderkant aanvullen om ook deze competi­ties gelijkwaar­dig en met redelijke reisaf­stand vorm te geven.

Dat betekent dat er fors ingekrompen moet worden. ,,De enige wijze om de piramide smaller te krijgen is het uitvoeren van versterkte degradatie, aldus de KNVB: “Voor de clubs in kwestie is dat natuurlijk niet leuk, maar wel cruciaal om het fundament van de piramide voor een langere periode te verstevigen.”

De versterkte degradatie moet binnen twee seizoenen gerealiseerd worden. Dit  seizoen 2022-2023 degradeert er gemiddeld 1 team extra uit elke eerste klasse. In het seizoen 2023-2024 wordt het nog lastiger om eersteklasser te blijven. Dan degraderen er gemiddeld 3 teams meer per eerste klasse. De kans bestaat dan dat de nummers 14, 13, 12 en 11 rechtstreeks degraderen naar de tweede klasse.

In de tweede en derde klassen wordt het ook aanpoten. Daar wordt handhaving een hele klus, omdat in beide seizoenen drie teams extra de gang naar een lagere klasse maken. Ook de vierde klassen ontkomen niet aan meer degradatieplekken (gemiddeld 2 ploegen per poule extra in 2022-2023 en 4 teams extra in het seizoen 2023-2024).

KNVB: “Daarna wordt de aansluiting met de landelijke divisies verbeterd en kunnen we op deze manier de onderkant aanvullen” Wat dat voor de afzonderlijke districten betekent, moet nog uitgewerkt worden.

© 2022 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.

Jouw reactie?


hay achten
11 september 8:47
Bezorgd voor nog grotere krachtsverschillen in de reserveklassen, met name alle poules in de cat B en vooral in res 5e klasse en 6e klasse. Dit komt vanwege het in Zuid voor de eerste keer vrij inschrijven van alle reserveteams op welk niveau ook.
John Ooms
27 augustus 11:55
Nog even voor de tweede klasse opgezocht. Nederland breed zijn er 304 tweede Klassers verdeeld over 23 afdelingen. Hieruit moeten het komende seizoen 60 clubs direct degraderen. Dat is gemiddeld 2,7 team per afdeling. In 2024 nog eens 56 teams en dan zit men op 16 afdelingen.
John Ooms
26 augustus 20:42
Om precies te zijn, geef even de link door waar deze wetenschap staat.
Om precies te zijn
26 augustus 11:18
1ste klasse: 14 en 13 directe degradatie en 12 , 11 nacompetitie voor behoud. 2de Klasse: 14, 13, 12 , 11 directe degradatie en 10, 9 nacompetitie voor behoud. 3de Klasse: 14, 13, 12 , 11 directe degradatie en 10, 9 nacompetitie voor behoud.