Promotie/degradatie

Promotie/degradatie regeling seizoen 2022-2023 

3e Divisie
De kampioen van de derde divisie B (zondag) promoveert naar de tweede divisie.
• Nummer 15 en 16 in de derde divisie B (zondag) zijn respectievelijk herkanser 1 en herkanser 2 en spelen een nacompetitie.
• Nummer 17 en 18 in de derde divisie B (zondag) degraderen.

4e Divisie
De kampioenen van de vierde divisie zondag A en B promoveren naar de derde divisie.
• De nummers 13 en 14 van de vierde divisie A en B zijn respectievelijk herkanser 1 en herkanser 2 en spelen een nacompetitie
• De nummers 15 en 16 van de vierde divisie zondag A en B degraderen rechtstreeks naar de 1e klasse.

1e klasse B (ZI)
• De kampioen promoveert naar de 4e divisie.
• De periodekampioenen spelen samen met de periodekampioenen van de 1e klassen A, B, C, D en E alsmede de herkansingselftallen van de 4e divisie A en B spelen voor twee plaatsen in de 4e divisie. Voor de nacompetitie tussen 4e divisie en 1e klasse en de van toepassing zijnde bepalingen wordt verwezen naar de landelijk gepubliceerde promotie/degradatie regeling LINK .
• De nummers 10 en 11 van de 1e klasse B spelen samen met de periodekampioenen van alle 2e klassen zondagvoetbal volgens een nog vast te stellen wedstrijdschema een nacompetitie voor drie plaatsen in de 1e klasse.
• De nummers 12, 13 en 14 van de 1e klasse B degraderen naar de 2e klasse.

1e klasse C (ZII)
• De kampioen promoveert naar de 4e divisie.
• De periodekampioenen spelen samen met de periodekampioenen van de 1e klassen A, B, C, D en E alsmede de herkansingselftallen van de 4e divisie A en B voor twee plaatsen in de 4e divisie. Voor de nacompetitie tussen 4e divisie en 1e klasse en de van toepassing zijnde bepalingen wordt verwezen naar de landelijk gepubliceerde promotie/degradatie regeling LINK .
• De nummers 12 en 13 van de 1e klasse C spelen samen met de periodekampioenen van alle 2e klassen volgens een nog vast te stellen wedstrijdschema voor drie plaatsen in de 1e klasse.
• De nummer 14 degradeert naar de 2e klasse.

2e klasse C t/m E (Zuid I)
• De kampioenen promoveren naar de 1e klasse.
• De periodekampioenen spelen volgens een nog vast te stellen schema samen de periodekampioenen van alle andere 2 e klassen alsmede de herkansers van alle 1e klassen een nacompetitie voor drie plaatsen in de 1e klasse.
• De nummers 9 en 10 van de 2e klasse C en de nummers 9, 10 en 11 van de 2e klasse D en E spelen samen met de periodekampioenen van de 3 e klassen volgens een nog vast te stellen wedstrijdschema een nacompetitie voor drie plaatsen in de 2e klasse.
• De nummers 11 en 12 van de 2e klasse C en nummers 12 en 13 van de 2e klasse D en E degraderen naar de 3e klasse.

3e klasse A t/m D (Zuid I)
• De kampioenen promoveren naar de 2e klasse.
• De periodekampioenen spelen samen met de herkansers van de 2e klassen C t/m E volgens een nog vast te stellen wedstrijdschema een nacompetitie voor drie plaatsen in de 2e klasse.
• De nummers 9 en 10 van de 3e klasse A en de nummers 9, 10 en 11 van de 3e klasse B, C en D spelen samen met de periodekampioenen van de 4 e klassen volgens een nog vast te stellen wedstrijdschema een nacompetitie voor vier plaatsen in de 3e klasse.
• De nummers 11 en 12 van de 3e klasse A, de nummers 12 en 13 van de 3 klasse B en C en de nummers 12, 13 en 14 van de 3 e klasse D degraderen naar de 4 e klasse.

4e klasse A t/m G (Zuid I)
• De kampioenen promoveren naar de 3e klasse.
• De periodekampioenen spelen samen met de herkansers van de 3e klasse volgens een nog vast te stellen wedstrijdschema een nacompetitie voor vier plaatsen in de 3e klasse
• De nummers 8, 9 en 10 van de 4e klasse A, D en E en de nummers 9, 10 en 11 van de 4e klasse B, C, F en G spelen samen met de periodekampioenen uit de 5e klasse volgens een nog vast te stellen wedstrijdschema een nacompetitie voor zeven plaatsen in de 4e klasse.
• De nummers 11 en 12 van de 4e klasse D en E, de nummer 11, 12 en 13 van de 4de klasse A en de nummers 12, 13 en 14 van de 4e klasse B, C, F en G degraderen naar de 5e klasse.

4e klasse A t/m H (ZII)
• De kampioenen promoveren naar de 3e klasse.
• De periodekampioenen spelen samen met de herkansers van de 3e klassen A t/m E volgens een nog vast te stellen wedstrijdschema een nacompetitie om zeven plaatsen in de 3e klasse.
• De nummers 11 van de 4e klasse E en nummers 12 en 13 van de 4e klasse A, B, C, D, F, G en H spelen samen met de periodekampioenen van de 5e klasse A t/m E volgens een nog vast te stellen wedstrijdschema een nacompetitie voor dertien plaatsen in de 4e klasse.
• De nummer 12 van de 4e klasse E en de nummers 14 van de 4e klasse A, B, C, D, F, G en H degraderen naar de 5e klasse.

5e klasse A t/m C (Zuid I)
• De kampioenen promoveren naar de 4e klasse.
• De periodekampioenen spelen samen met de herkansers van de 4e klasse volgens een nog vast te stellen wedstrijdschema een nacompetitie voor zeven plaatsen in de 4e klasse.
• Geen degradatie.

BESLUITEN PROMOTIE- EN DEGRADATIE
Klik hier voor: Landelijk (mannen) seizoen 2022-2023
Klik hier voor: Zuid 1 (mannen) seizoen 2022-2023
Klik hier voor: Zuid 2 (mannen) Seizoen 2022-2023

Nieuwe piramide
Om de nieuwe piramide te realiseren vindt in de seizoenen 2022/’23 en 2023/’24 in de 1E klasse tot en met de 4E klasse een versterkte degradatie plaats. Hierdoor wordt het aantal poules als volgt.

Niveau
Aantal poules        Aantal poules 
seizoen 2022/'23  seizoen2024/'25

1e klasse: 11                  8

2e klasse: 22                  16

3e klasse: 43                  32

4e klasse: 60                  57*

5e klasse: 31                  50*
* flexibel, afhankelijk van aantal teams per regio.

PD-regeling per district
In de promotie- en degradatieregelingen die per district zijn opgesteld, is beschreven welke teams promoveren/degraderen en welke teams zich plaatsen voor de nacompetitie. Hiermee zal ook de eerste fase van de versterkte degradatie te zien zijn.Pagina´s met overeenkomsten:

Berichten met overeenkomsten: