Minister over energiekosten sportclubs: "We kunnen niet alles compenseren"

Minister bezorgd over energiekosten sportclubs: 'We moeten het samen doen'

Minister Helder vindt het niet wenselijk als sportclubs vanwege de stijgende energieprijzen hun deuren moeten sluiten. "Maar we zullen dit samen moeten doen en de overheid kan niet van iedereen de kosten voor 100 procent compenseren." Dat zegt ze in een reactie op een enquête van het 'Register van Verenigingsbestuurders'.

Volgens dat onderzoek maakt 88 procent van de besturen van sportclubs zich zorgen over de stijgende kosten en denkt 59 procent dat leden nu of in de toekomst het lidmaatschap niet meer kunnen betalen. De Tweede Kamer heeft het kabinet gevraagd ook sportclubs te steunen, maar volgens veel bestuurders komt daar weinig van terecht.

Helder deelt de zorgen van de clubs, maar wijst erop dat het kabinet nog bezig is met een inventarisatie van de gevolgen van de energiecrisis voor maatschappelijke organisaties, waaronder sportverenigingen. Ze verwacht dat ze de uitkomsten van die inventarisatie eind deze maand kan delen met de sport.

Energie-intensieve sportaanbieders
De minister zegt verder dat veel van de "energie-intensieve sportaanbieders" waarschijnlijk vallen onder een regeling die het kabinet al heeft aangekondigd voor kleine en middelgrote bedrijven die relatief veel energie gebruiken. Zij krijgen een deel van de kosten gecompenseerd. Minder energie-intensieve sportaanbieders kunnen volgens Helder profiteren van het ingestelde tariefplafond.

Ze vraagt de sportsector ook zelf te kijken naar hoe die energie kan besparen. Ook moeten de clubs volgens de minister samen met leden, sponsoren en gemeenten zoeken naar manieren om zelf extra inkomsten binnen te halen.
(Bron: nos.nl)

© 2022 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.

Jouw reactie?


Dolopvoetbal
18 november 19:27
Helemaal gelijk Frank, veel (voetbal)verenigingen staan op omvallen of moeten de contributie dusdanig opschroeven, wat leidt tot duizenden opzeggingen. Een enorme verschraling dreigt.
Frank Kuipers
18 november 7:38
Ook de KNVB zal hier zijn steentje aan moeten bijdragen in plaats van iedere keer maar naar de overheid te wijzen. Ze kunnen de bondsbijdrage bijvoorbeeld afschaffen. Ook kan de betaald voetbaltak van de KNVB een bijdrage leveren aan de noodlijdende verenigingen. Als er clubs gaan omvallen dan slaat dat een gat in de voetbalpiramide, ook niet goed voor het gehele voetbal. KNVB amateurs en betaald voetbal kom met een reddingsvlot. Het is hard nodig.