Met ingang van 11 mei mogen senioren in het amateurvoetbal weer trainen

Deel dit bericht via:

Sinds 29 april is het voor jeugd weer toegestaan om georganiseerd en beheersbaar te gaan sporten, met ingang van 11 mei is dat ook voor senioren het geval. Wanneer welke vereniging de deuren heropent voor de verschillende doelgroepen, is afhankelijk van de betreffende gemeente en de club. Voor de verschillende doelgroepen zijn protocollen van toepassing.

Hieronder het protocol voor voetballers..
• dit protocol kan pas in werking treden zodra de tekst in de lokale noodverordening is aangepast en van kracht is;
• blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
• blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
• blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot veertien dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);
• blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van de test;
• blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;
• spelers boven 70 jaar en uit risicogroepen dienen zelf hun risico te analyseren of zij op buiten sportparken of in de openbare ruimte zich in groepen kunnen te begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts;
• bij de trainingen waar leeftijdsgroepen zijn vermengd, gelden de regels die voor de categorie 13 jaar en ouder gelden;
• meld je tijdig aan voor de voetbaltraining of volg de afspraken van je gemeente/ voetbalvereniging, zodat de vereniging rekening kan houden met de toestroom;
• voor volwassenen vanaf 19 jaar is het toegestaan om met of zonder begeleiding in hardloop-, wieler- en andere sportgroepjes in de openbare ruimte te trainen. Hanteer hierbij de voorwaarden zoals opgenomen in de lokale noodverordening. Vermijd daarbij de drukte;
• kom alleen naar de voetbalvereniging als er voor jou een training gepland staat;
• kom zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar de voetbalvereniging en vermijd waar mogelijk gebruik van het OV;
• houd met reizen naar de voetbalvereniging rekening met de richtlijnen verkeer & vervoer van de Rijksoverheid;
• kom in sportkleding naar de voetbalvereniging. Eventueel aanwezige kleedkamers zijn gesloten. Je kunt ook niet douchen, zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest;
• kom niet eerder dan tien minuten voor aanvang van de training naar de voetbalvereniging en wacht op aanvang op de daarvoor aangewezen plek;
• volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, buurtsportcoaches en bestuursleden; blijf bij je eigen trainingsgroep wanneer er meerdere trainingsgroepen op de voetbalvereniging actief zijn;
• laat spelers vanaf 13 jaar anderhalve meter afstand houden tot alle andere personen (behalve personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere spelers. Bij spelers tot en met 12 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde;
• gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen. Het reinigen van een voetbal en dergelijke is niet nodig. Materialen die veel met handen worden aangeraakt direct na de trainingssessie reinigen met water en zeep of reinigingsdoekjes;
• neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken;
• verlaat direct na de training de voetbalvereniging.

Protocol trainers 
• dit protocol kan pas in werking treden zodra de tekst in de lokale noodverordening is aangepast en van kracht is;
• kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de voetbalvereniging waar je training gaat geven;
• trainers, begeleiders en vrijwilligers van boven 70 jaar en uit risicogroepen dienen zelf hun risico te analyseren of zij zich op buiten sportparken of in de openbare ruimte in groepen kunnen begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts;
• bereid je training goed voor. Voor de groepen 13 tot en met 18 jaar en 19+ geldt: houd anderhalve meter afstand, ook onderling;
• zorg dat er in de leeftijdsgroepen 13 tot en met 18 en 19+ zo min mogelijk materialen gedeeld hoeven te worden;
• tracht bij je training vermenging van de leeftijdsgroepen kinderen tot en met 12 jaar, jeugd van 13 tot en met 18 jaar en 19+ te voorkomen;
• gebruik bij je training waar leeftijdsgroepen zijn vermengd, de regels die voor de categorie 13 jaar en ouder gelden;
• zorg dat de training zoveel mogelijk met vaste groepen wordt ingevuld en dat de samenstelling van deze groepen zo min mogelijk wijzigt;
• zorg dat de training klaar staat zodat je meteen kunt beginnen. Laat spelers in daartoe afgebakende ruimtes trainen;
• maak vooraf (gedrags)regels aan spelers duidelijk, met name voor de leeftijdsgroepen 13 tot en met 18 jaar en 19+ waarbij tijdens de training anderhalve meter afstand moet worden gehouden;
• denk voor de groepen 13 tot en met 18 jaar en 19+ vooraf na over de tining in relatie tot de groepsgrootte. Zorg dat er anderhalve meter afstand gehouden kan worden ook tijdens de training;
• wijs spelers op het belang van handen wassen en schud geen handen;
• help spelers om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt;
• houd anderhalve meter afstand met al je spelers en/of mede-trainers (geen lichamelijk contact);
• weet bij voorkeur wie er aanwezig zijn bij de training, zowel leden als niet-leden;
• volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen;
• laat spelers niet eerder toe dan tien minuten voor de starttijd van de training. De spelers moeten na afloop direct vertrekken;
• laat spelers gefaseerd het sportveld betreden en verlaten;
• zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de training, tenzij dat in specifieke gevallen noodzakelijk is;
• hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
• was je handen met water en zeep na iedere training;
• blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
• blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
• blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot veertien dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);
• blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van de test;
• blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld.

© 2020 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.

Jouw reactie?


Jordan Jans
11 mei 20:42
Eindelijk weer maar gewoon na afloop douche en de clubhuis open doen beter weer