Match van je Leven zoekt stamceldonoren

Deelacties:

Luuk de Jong en Cody Gakpo gaan op zoek naar 20.000 stamceldonoren. Nog steeds zijn er in Nederland te weinig – met name mannelijke– donoren ingeschreven voor stamceldonatie. Via de campagne De Match van je Leven zetten beide profvoetballers zich in om dit probleem aan te pakken.

Matchis werft continu mensen om zich te laten registreren als stamceldonor. Er is vooral behoefte aan jonge en mannelijke donoren tussen de 18 en 35 jaar. Onderzoek wijst namelijk uit dat stamcellen van deze groep patiënten een hogere kans op genezing bieden. Cruciaal voor de genezingskans is de match tussen cellen van patiënt en die van de donor. Zo’n match doet zich niet zo snel voor. Daarom zijn er heel veel potentiële stamcelgevers nodig.

Vrienden van Thijs Slegers hebben gevraagd om via ons platform aandacht te schenken aan deze campagne 'De Match van je Leven'

PSV perschef Thijs Slegers heeft onlangs een stamceltransplantatie ondergaan in verband met de acute leukemie die vorig jaar bij hem werd geconstateerd.


https://www.matchvanjeleven.nl

© 2021 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.

Jouw reactie?