KNVB maakt zich bij tweede kamer sterk voor positieve impact door verbindende kracht voetbal

Deelacties:

De Tweede Kamer debatteert op 28 november over het landelijk sportbeleid en de sportbegroting voor het komend jaar. Het is een belangrijk politiek moment voor de Nederlandse sportwereld en dus ook voor het Nederlands voetbal. De KNVB zet zich de komende jaren in om het voetbal in Nederland naar een steeds hoger niveau te brengen en de verbindende kracht van het voetbal in te zetten voor een positieve impact op de samenleving.

Wij zien de politiek als belangrijke partner om het voetbal te organiseren. In aanloop naar het Wetgevingsoverleg Sport hebben wij ons ingezet voor de volgende thema’s: energiecompensatie voor verenigingen, mensenrechten in Qatar, een persoonlijk sportbudget voor jongeren, passend voetbal, een topsportregeling en het WK vrouwenvoetbal 2027.

Energiecompensatie voor sportverenigingen
Het kabinet heeft inmiddels verschillende maatregelen aangekondigd om clubs te compenseren, namelijk: de regeling Tegemoetkoming Energiekosten, een noodfonds (€ 6 miljoen) en gemeenten en provincies krijgen structureel zo’n 300 miljoen euro om publieke en maatschappelijke instellingen te compenseren voor de gestegen kosten. Met de middelen kan impact gemaakt worden, zo lang de verdeling van de middelen richting de sport voldoende is geborgd. Wij roepen de overheid op zich specifiek uit te spreken over de verdeling van de middelen en de rol van de sport hierin. Daarnaast dient een noodfonds een vangnet te zijn voor iedere amateurvereniging, met daarbij de mogelijkheid tot verruiming van het fonds wanneer deze op dreigt te raken. 

Daarnaast beschikt niet iedere vereniging over voldoende middelen om verder te verduurzamen. Meer financiële ondersteuning om te verduurzamen is daarom nodig. Juist nu is een langetermijnstrategie van belang, om te voorkomen dat we volgende winter in dezelfde crisis belanden..

Mensenrechten en Qatar
Het WK in Qatar is begonnen en dit is een ander WK dan anders. Het zal naast voetbal ook over mensenrechten gaan. Nooit mag het zo zijn dat mensen in mensonterende omstandigheden moeten werken voor een voetbalfeest. Het schenden van mensenrechten is onacceptabel. De KNVB vindt het belangrijk dat er ingezet blijft worden op een duurzame verandering voor arbeidsmigranten; ook na het WK.

Daarbij willen wij graag samen met de sportsector en relevante overheidsdepartementen nadenken over hoe de Nederlandse sport een structurele aanpak kan ontwikkelen voor maatschappelijk verantwoorde deelname aan sportevenementen, waar dan ook op de wereld.

Persoonlijk sportbudget voor jongeren. "Iedereen heeft het recht om te sporten"
23 Procent van de Nederlandse jeugd tussen 6 en 11 jaar beschikt over onvoldoende motorische vaardigheden. Weinig bewegen leidt naar schatting tot 2,3 procent van de ziektelast, 5.800 doden per jaar en 2,7 miljard euro aan zorguitgaven. Bovendien zijn inkomen en opleiding bepalend voor je levensverwachting.

De KNVB is van mening dat iedereen het recht heeft om te sporten. De bond pleit onder andere voor invoering van een persoonlijk sportbudget voor alle scholieren en studenten in Nederland. Net zoals studenten bijvoorbeeld een OV-kaart krijgen en ouderen AOW, krijgen kinderen en jongeren jaarlijks een sport- en beweegbudget op een sportpas. Hiermee uniformeer je regelingen, hetgeen drempels voor het aanvragen van financiën voor de sport wegneemt.

Op meer plekken passend voetbal
De KNVB heeft de ambitie om in 2026 voetbal voor mensen met een beperking op meer plekken in Nederland aan te kunnen bieden en voor de verschillende aangepaste voetbalvormen meer trainingsgroepen te kunnen realiseren. De KNVB zet zich in om de aanvraag van sporthulpmiddelen makkelijker te maken. Ook benadrukt de de KNVB het belang van voldoende subsidies voor toegankelijke sportverenigingen, nu clubs door crises minder te besteden hebben.

© 2023 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.

Jouw reactie?


Peter
28 november 20:09
Visie? Dat is niet iets dat je op papier zet en daarna niets mee doet. KNVB zeg alsjeblieft niets over Qatar!
haha
28 november 15:59
KNVB is altijd bla bla bla
Fmpstudio.
28 november 14:13
Hiermee kan politiek aan de slag.Duidelijk aanbevelingen en en kapstokken waar ook verenigingen wat aan hebben. Sterk artikel waaruit duidelijke visie van KNVB niet alleen op voetbalgebied maar ook in het bredere sociaal/ maatschappelijk perspectief. Hulde aan de opstellers.