KNVB: "Het tegengaan van grensoverschrijdend gedrag staat hoog op de agenda"

Deelacties:

Het tegengaan van grensoverschrijdend gedrag staat binnen de sport hoog op de agenda. Ook de voetbalwereld maakt zich hard voor een veilig sportklimaat en werkt aan nieuwe initiatieven en een verbeterde aanpak. Betrokkenen, waaronder de KNVB, gingen eerder deze maand met regeringscommissaris Mariëtte Hamer het gesprek aan over grensoverschrijdend gedrag in de sport.

Maatschappelijke meerwaarde bieden vanuit verschillende belanghebbenden en zo de krachten bundelen voor een structurele aanpak van grensoverschrijdend gedrag. Dat is het doel van de sessie die plaatsvond bij de regeringscommissaris Mariëtte Hamer in Den Haag. De bijeenkomst werd bijgewoond door vertegenwoordigers van NOC*NSF, Kiwa, KNRB, PSV, de gemeenten Amsterdam en Tilburg en stichting De Stilte Verbroken.

Vanzelfsprekendheid
Tijdens de sessie gingen de deelnemers vanuit hun eigen achtergronden en disciplines gezamenlijk op zoek naar manieren om grensoverschrijdend gedrag, zowel in de sport als daarbuiten, structureel aan te pakken. Hierbij werden de huidige initiatieven besproken, knelpunten op dit gebied benoemd en werd er samen gezocht naar manieren om dit onderwerp een vaste plek op de agenda te geven. Dit alles om bewustwording te creëren, vast te houden en voor elkaar te krijgen dat aandacht voor grensoverschrijdend gedrag niet langer vrijblijvend is, maar een vanzelfsprekendheid wordt.

Maatregelen en initiatieven voor amateur- en betaald voetbal
Eerder was de KNVB betrokken bij de door NOC*NSF ontwikkelde sportbrede visie op sport en integriteit en een structuur om verenigingen te ondersteunen om seksuele intimidatie in de sport te voorkomen. Onderdelen zijn het instellen van een ‘hulplijn seksuele intimidatie in de sport’, een toolkit ‘Beleid Seksuele Intimidatie’ en het inzetten van vertrouwens(contact)personen. Ook het aanvragen van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) is een maatregel die verenigingen kunnen nemen om ongewenst gedrag binnen de vereniging tegen te gaan.

Binnen het betaald voetbal is een veilig sportklimaat onderdeel van de licentie-eisen. Betaald voetbalorganisaties zijn verplicht om te werken met een vertrouwenspersoon en moeten binnen het licentiesysteem bevestigen dat dit is ingericht binnen de organisatie. Om een veilig sportklimaat in de praktijk ook goed te kunnen borgen, worden er nu stappen gezet met de inzet van externe specialisten. Kiwa en PSV ontwikkelden in samenwerking met de KNVB het Label Veilig Sociaal Klimaat om psychosociale veiligheid te waarborgen. Dit is een veiligheidsmanagementsysteem dat clubs kunnen gebruiken als basis voor het inrichten van sociale veiligheid.

Werken aan een veilige, plezierige sportomgeving
Naast de genomen maatregelen ziet de KNVB dat er nog meer nodig is om grensoverschrijdend zo veel mogelijk te beperken. Dit kan de voetbalbond niet alleen. Onder andere heldere kaders, het verbeteren van informatiedeling tussen instanties rondom eerdere incidenten, verplichting van de VOG bij kwetsbare doelgroepen en gelijke verwachtingen op lokaal niveau dragen bij aan een veiliger en plezierigere sportomgeving. Hier zet de KNVB zich de komende tijd verder voor in.

© 2022 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.

Jouw reactie?