KNVB-afgevaardigde Jos Blatter: ‘Ik hoop dat we snel weer kunnen voetballen en dat de clubs financieel overeind blijven´

Deel dit bericht via:

Jos Blatter, oud-voorzitter van UNA, is al sinds 2014 verbonden aan de KNVB als vertegenwoordiger in de ledenraad van de regio’s Eindhoven e.o. en De Kempen. In 2019 werd hij herkozen en ging daarmee zijn tweede termijn in.

De ledenraad amateurvoetbal bestaat uit dertig vertegenwoordigers uit alle regio’s van Nederland. Zij vormen samen de algemene vergadering van de KNVB-amateurvoetbal. Samen met de directeur-bestuurder amateurvoetbal van de KNVB en de Raad van Toezicht zorgen zij voor de strategische koers van het amateurvoetbal. Daarnaast onderhouden ledenraadsleden contact met verenigingen in hun eigen kieskring, om te zien wat er speelt op en om de velden. De dertig ledenraadsleden hebben namens het amateurvoetbal ook zitting in het hoogste orgaan van de KNVB: de Bondsvergadering.

2021
In deze moeilijke periode, waarin we gebukt gaan onder het Corona-virus, zijn het voor de amateurclubs in Nederland moeilijke tijden. Ook de KNVB heeft hoofdbrekens wat betreft het amateurvoetbal. De grootste amateursport van Nederland zit nog vol in het ongewisse wat er in het jaar 2021 gaat gebeuren. Vanaf 8 januari gaat Nederland beginnen met vaccineren en daarmee hopen we op versoepelingen. In het dagelijkse leven en in de (amateur)sport.

We vragen aan Jos hoe hij de toekomst ziet voor het amateurvoetbal in het jaar 2021.

Hoe omschrijf je als KNVB-afgevaardigde de corona-periode?
“Erg moeilijk natuurlijk. Verenigingen kregen met een probleem te maken, waarmee ze geen ervaring hadden. Er ontstond veel onzekerheid over het verloop van de competities, trainingen moesten worden afgelast, vergaderingen konden niet doorgaan, inkomsten bleven uit, omdat wedstrijden niet doorgingen en kantines moesten op slot.. Om nog maar niet te spreken over de slachtoffers van het virus, die moeizaam herstelden of, erger nog, het niet overleefden. Je zult er als vereniging maar mee geconfronteerd worden!"                                                                                           

Hoe groot verwacht je de schade voor de clubs uit de regio?
"Je zou mogen verwachten dat met name de financiële schade groot is. Hoewel, afgelopen maand hebben de verenigingsadviseur van de KNVB, de ambassadeur en ik online bijeenkomsten gehad met de clubs uit Eindhoven e.o. en De Kempen. Daaruit bleek dat geen van de deelnemende verenigingen in zodanige problemen verkeert, dat het voortbestaan wordt bedreigd. Leden blijken hun verenigingen trouw te blijven en nagenoeg allemaal hun contributie te voldoen om de club te steunen. Bovendien wordt door de clubs ruim gebruik gemaakt van de ondersteuningsmogelijkheden die de overheid biedt. Ook de KNVB houdt de clubs met grote regelmaat op de hoogte van de diverse regelingen die aangeboden worden en heeft een speciaal loket ingericht waar clubs met hun vragen terecht kunnen. De clubs zelf zijn inmiddels aardig gewend aan online vergaderen en organiseren ook allerlei activiteiten om de leden aan zich te binden, zoals voetbalactiviteiten voor de jeugd, een online pubquiz voor de senioren of een persoonlijke kerstgroet voor alle leden vergezeld van 1/5 staatslot. In geval van nood wordt men vindingrijk en gelukkig blijkt dit ook bij de clubs het geval te zijn. Het hiervoor geschetste beeld kan vertekend zijn, omdat niet alle verenigingen aan de online bijeenkomsten deelnamen. Hoe de situatie bij deze laatste verenigingen is, is mij niet helemaal duidelijk.”

Hoe zie je toekomst voor het jaar 2021?
“Wist ik het maar. Veel zal afhangen van de ontwikkeling van de besmettingen en de ziekenhuisopnames in de huidige lockdown en welke conclusies het kabinet daaraan op 19 januari verbindt. Bij een positieve ontwikkeling mag je hopen op een vervolg van de competitie ergens in maart. In iedere andere situatie is het de vraag welk scenario voor voortzetting van het seizoen uit de hoge hoed kan komen. Het zou voor de sport en de clubs dramatisch zijn als de crisis nog lang duurt en we niet anders kunnen dan ons richten op het volgende seizoen.”

Tot slot

Wat wil je clubs en het amateurvoetbal in het algemeen meegeven voor het nieuwe jaar? 
“Allereerst wens ik de verenigingen en hun leden een in alle opzichten gezond jaar. Sportief gezien hoop ik dat er weer zo snel mogelijk kan worden gevoetbald, de clubs financieel overeind blijven en de leden aan zich kunnen blijven binden. Ik wens ze daarbij heel veel succes!”
 

© 2021 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.

Jouw reactie?