Promotie/degradatie

Promotie/degradatie regeling seizoen 2023-2024

3e Divisie B (2 degradanten. 2 nacompetitie klassenbehoud)
De kampioen van de derde divisie B (zondag) promoveert naar de tweede divisie.
• Nummer 15 en 16 in de derde divisie B (zondag) zijn respectievelijk herkanser 1 en herkanser 2 en spelen een nacompetitie.
• Nummer 17 en 18 in de derde divisie B (zondag) degraderen.

4e Divisie A t/m D (2 degradanten. 2 nacompetitie klassenbehoud)
De kampioenen van de vierde divisie zondag A t/m D promoveren naar de derde divisie.
• De nummers 13 en 14 van de vierde divisie A t/m D zijn respectievelijk herkanser 1 en herkanser 2 en spelen een nacompetitie
• De nummers 15 en 16 van de vierde divisie zondag A t/m D degraderen rechtstreeks naar de 1e klasse.

1e klasse E (ZI) (2 degradanten. 3 nacompetitie klassenbehoud)
•  De kampioen promoveert naar de 4e divisie
• De periodekampioenen spelen samen met de periodekampioenen van de andere 1e klassen alsmede de herkansers van de 4e divisie A t/m D volgens een nog vast te stellen wedstrijdschema een nacompetitie voor zes plaatsen in de 4e divisie. Voor de nacompetitie tussen 4e divisie en 1e klasse en de van toepassing zijnde bepalingen wordt verwezen naar de landelijk gepubliceerde promotie/
degradatie regeling (organisatie landelijk).
• De nummers 9 t/m 11 zijn herkanser en spelen samen met de periodekampioenen van de 2e klassen E, F en G volgens een nog vast te stellen wedstrijdschema een nacompetitie voor twee plaatsen in de 1e klasse.
• De nummers 12 en 13 degraderen naar de 2e klasse.

1e klasse F (ZII) (2 degradanten. 3 nacompetitie klassenbehoud)
• De kampioen promoveert naar de 4e divisie.
• De periodekampioenen spelen samen met de periodekampioenen van de andere 1e klassen alsmede de herkansers van de 4e divisie A t/m D voor zes plaatsen in de 4e divisie volgens een nog vast te stellen wedstrijdschema. Voor de nacompetitie tussen 4e divisie en 1e klasse en de van toepassing zijnde bepalingen wordt verwezen naar de landelijk gepubliceerde promotie/degradatie regeling (organisatie landelijk).
• De nummers 9 t/m 11 zijn herkanser en spelen samen met de periodekampioenen van de 2e klassen E en F voor twee plaatsen in de 1e klasse volgens een nog vast te stellen schema voor twee plaatsen in de 1e klasse.
• De nummers 12 en 13 degraderen naar de 2e klasse.

2e klasse C-D (Zuid I) (2 degradanten. 3 nacompetitie klassenbehoud)
• De kampioenen promoveren naar de 1e klasse.
• De periodekampioenen spelen samen met de periodekampioenen van de 2e klassen E, F en G en de herkansers van de 1e klasse volgens een nog vast te stellen wedstrijdschema een nacompetitie voor twee plaatsen in de 1e klasse.
• De nummers 9, 10 en 11 spelen samen met de periodekampioenen van de 3e klassen A t/m D volgens een nog vast te stellen wedstrijdschema een nacompetitie voor twee plaatsen in de 2e klasse. 
• De nummers 12 en 13 degraderen naar de 3e klasse.

3e klasse A-D (Zuid I) (2 degradanten. 3 nacompetitie klassenbehoud)
• De kampioenen promoveren naar de 2e klasse.
• De periodekampioenen spelen samen met de herkansers van de 2e klassen C en D volgens een nog vast te stellen schema een nacompetitie voor twee plaatsen in de 2e klasse.
• De nummers 9, 10 en 11 van de 3e klasse A, en de nummers 10, 11 en 12 van de 3e klassen B, C en D spelen samen met de periodekampioenen van de 4e klassen volgens een nog vast te stellen wedstrijdschema een nacompetitie voor vijf plaatsen in de 3e klasse.
• De nummers 12 en 13 van de 3e klasse A en de nummers 13 en 14 van de 3e klassen B, C en D degraderen naar de 4e klasse

4e klasse A-E (Zuid I) (2 degradanten. 2 nacompetitie klassenbehoud)
• De kampioenen promoveren naar de 3e klasse.
• De periodekampioenen spelen samen met de herkansers van de 3e klasse A t/m D volgens een nog vast te stellen wedstrijdschema een nacompetitie voor vijf plaatsen in de 3e klasse.
• De nummers 12 en 13 van de 4e klasse B en de nummers 9 en 10 van 4e klassen A, C, D en E spelen samen met de periodekampioenen uit de 5e klasse volgens een nog vast te stellen wedstrijdschema een nacompetitie voor drie plaatsen in de 4e klasse.
• De nummers 13 en 14 van de 4e klasse B en de nummers 11 en 12 van de 4e klassen A, C, D en E degraderen naar de 5e klasse.

4e klasse A-I (Zuid II) (2 degradanten. 2 nacompetitie klassenbehoud)
•  De kampioenen promoveren naar de 3e klasse.
•  De periodekampioenen spelen samen met de herkansers van de 3e klasse A t/m D volgens een nog vast te stellen schema een nacompetitie voor zes plaatsen in de 3e klasse van het zondagvoetbal.
•  De nummers 11 en 12 van de 4e klassen A, B en C en de nummers 9 en 10 van 4e klassen D t/m I spelen samen met de periodekampioenen uit de 5e klasse volgens een nog vast te stellen schema een nacompetitie voor veertien plaatsen in de 4e klasse van het zondagvoetbal.
• De nummers 13 en 14 van 4e klassen A, B en C en de nummers 11 en 12 van 4e klassen D t/m I degraderen naar de 5e klasse. 

5e klasse A t/m E (Zuid I)
• De kampioenen promoveren naar de 4e klasse.
• De periodekampioenen spelen samen met de herkansers van de 4e klasse A t/m E volgens een nog vast te stellen wedstrijdschema een nacompetitie voor drie plaatsen in de 4e klasse.
• Geen degradatie.

BESLUITEN PROMOTIE- EN DEGRADATIE
Klik hier voor: Landelijk (mannen) 
Klik hier voor: Zuid 1 (mannen) 
Klik hier voor: Zuid 2 (mannen) 

PD-regeling per district
In de promotie- en degradatieregelingen die per district zijn opgesteld, is beschreven welke teams promoveren/degraderen en welke teams zich plaatsen voor de nacompetitie. Hiermee zal ook de eerste fase van de versterkte degradatie te zien zijn.Pagina´s met overeenkomsten:

Berichten met overeenkomsten: