Financiële compensatie en startbewijs TOTO KNVB Beker 2021/’22 voor UNA

Deel dit bericht via:

De KNVB gaat gedupeerde amateurclubs, die wegens corona uit het TOTO KNVB  bekertoernooi zijn gezet, middels het onderstaande schrijven een compenstaie toekennen.

KNVB:
Op voorhand was duidelijk dat na de afronding van seizoen 2019/’20 ook het huidige seizoen 2020/’21 een grillig seizoen zou worden. Allemaal waren we blij dat we vanaf augustus weer aan de competities konden beginnen en in jullie geval ook aan de strijd in het toernooi om de TOTO KNVB Beker.
Hoe anders verloopt dit seizoen. Het coronavirus is niet weggeweest en 3 november jl. heeft de overheid besloten de gedeeltelijke lockdown te verlengen tot minimaal december 2020 en voor een periode van twee weken ook tijdelijk te verzwaren. Deze overheidsmaatregelen hebben verregaande consequenties, voor de verschillende competities, maar ook voor de TOTO KNVB Beker.

De speeldagenkalender betaald voetbal stond al voor aanvang van het seizoen onder druk door de gedwongen latere start van de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie, net zo goed als dat de meeste amateurcompetities ook later zijn gestart. Er zijn weinig tot geen inhaalmomenten, hetgeen het betaald voetbal ertoe heeft gedwongen alles op alles te zetten om ervoor te zorgen dat wedstrijden tijdig kunnen worden gespeeld.

De overheid heeft op 13 oktober jl. besloten over te gaan tot een gedeeltelijke lockdown en voor het voetbal betekende dit onder meer dat er geen normale trainingen kunnen plaatsvinden en wedstrijden door amateurverenigingen meer mochten worden gespeeld, hetgeen ertoe heeft geleid dat de 1e ronde bekerwedstrijden van 26 – 28 oktober vooralsnog werden uitgesteld naar het laatst mogelijke moment, te weten: 1 – 2 december. Ondanks dat amateurverenigingen als gevolg van het besluit van de overheid van overheidswege niet langer konden deelnemen aan de TOTO KNVB Beker is er door de KNVB gezocht naar een mogelijkheid om de amateurverenigingen toch in het bekertoernooi te kunnen houden. Helaas kan het bestuur betaald voetbal inmiddels niet anders dan besluiten om het toernooi om de TOTO KNVB Beker dit seizoen per heden uit te spelen met uitsluitend de betaaldvoetbalorganisaties die op dit moment nog deelnemen aan het toernooi.

Wij begrijpen dat geen enkele amateurvereniging op deze manier het bekertoernooi wenst te verlaten en dat alle clubs het hoogst haalbare willen bereiken en een maximale sportieve prestatie willen neerzetten. Het is dan ook met pijn in ons hart dat het bestuur betaald voetbal deze moeilijke boodschap moet brengen.

Compensatie
Naast de sportieve teleurstelling, zijn er uiteraard ook financiële consequenties aan deze situatie verbonden. Formeel hoeft een wedstrijdvergoeding niet te worden toegekend, wanneer een wedstrijd van een bepaalde ronde niet is gespeeld. Toch heeft het bestuur betaald voetbal gezocht naar een mogelijkheid om de amateurverenigingen die nog deelnamen aan het bekertoernooi onverschuldigd tegemoet te komen door de wedstrijdvergoedingen van de wedstrijden in de 1e ronde toch uit te keren, ook al zijn en worden deze wedstrijden niet gespeeld. Concreet betekent dit voor elke vereniging een bedrag van € 10.000,-. Daarnaast stond op voorhand vast dat wanneer amateurverenigingen toch het bekertoernooi zouden kunnen vervolgen, 9 amateurverenigingen zich zouden plaatsen voor de 2e ronde. Dit zou dan een wedstrijdvergoeding van € 20.000,- voor elk van de 9 verenigingen betekenen. In overleg met onze collega directeur van het amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee hebben wij besloten, vanuit het oogpunt van solidariteit, déze onverschuldigde tegemoetkoming gelijk aan de totale hoogte van deze wedstrijdvergoedingen op een gelijkmatige manier over de 26 nog deelnemende amateurverenigingen te verdelen, wat een extra bedrag van € 6.923 voor elke vereniging betekent.

Wij willen u daarom via deze weg informeren dat u een schriftelijk verzoek mag indienen bij de KNVB voor de onverschuldigde tegemoetkoming als genoemd hiervoor ter hoogte van een bedrag van € 16.923.

Naast bovenstaande vergoeding zeggen wij jullie deelname toe aan de TOTO KNVB Beker 2021/’22 en wensen wij jullie alle succes in de reguliere competitie om hiervoor een zo goed mogelijke uitgangspositie te creëren.

© 2020 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.

Jouw reactie?