Blijf voetbalfit: Handvatten om op een veilige manier te blijven voetballen.

Deel dit bericht via:

Er zijn nogal wat vragen omtrent het organiseren van trainingen bij senioren. De NOC/NSF en de KNVB hebben een protocol opgesteld voor trainingen doelgroep senioren.  We hebben de meest belangrijke regels op een rijtje gezet.

Ondanks de nieuwe coronamaatregelen vanuit de overheid zijn er nog voldoende mogelijkheden om leden actief betrokken te houden bij de vereniging. De KNVB biedt verenigingen per doelgroep de nodige handvatten om op een veilige manier door te blijven voetballen.

Jeugdteams mogen op de gebruikelijke wijze door blijven trainen en hebben de mogelijkheid om onderlinge wedstrijden of toernooien te spelen, binnen de eigen vereniging. Voor deze doelgroep is het zeker belangrijk te blijven voetballen, ook op de eigenlijke wedstrijddagen.

Voor volwassenen ligt het allemaal wat lastiger aangezien er slechts in groepen van 4 spelers of speelsters getraind mag worden op 1,5 meter onderlinge afstand. Maar ook hier liggen mogelijkheden om deze doelgroep betrokken en actief te houden.
Hieronder de voorwaarde voor het trainen van senoiren bij een club. 

• degene die de sportactiviteiten organiseert en begeleidt, heeft de verantwoordelijkheid voor de sportactiviteiten zelf en zorgt ervoor dat de deelnemers binnen de geldende kaders kunnen sporten;

• de gemeente kan in overleg met de sportaanbieders aanvullende afspraken maken over hoe de eerste lijn van handhaving op sportaccommodaties vorm en inhoud moet krijgen. De bestuurlijke handhaving die voortvloeit uit de noodverordening ligt in handen van het lokaal gezag, maar voorkomen moet worden dat dit gezag daadwerkelijk moet optreden. Een gezamenlijk optrekken in organisatie en handhaving van maatregelen heeft de voorkeur, zodat er veilig kan worden gesport zonder gezondheidsrisico’s.

• voor buitensporten geldt voor 18+ een maximum van 4 personen per groepje (exclusief instructeur). Er mogen meer groepjes naast elkaar sporten als: o de groepjes minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar houden; o er een duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes; o zij niet mengen. • trainer/begeleider telt binnen mee bij het totale aantal van 30 personen;

• zorg dat de groepen van 4 sporters zoveel mogelijk in vaste samenstelling trainen en er zo min mogelijk gewisseld wordt tussen de groepen. Zo wordt de kans op besmetting verkleind;

• toeschouwers zijn niet toegestaan bij sportactiviteiten;

• trainers, coaches worden niet aangemerkt als contactberoep;

• kaderleden, officials, vrijwilligers, coaches en medewerkers die een rol hebben bij sportactiviteiten mogen aanwezig zijn;

• na afloop van de sportactiviteit dienen de sporters de sportaccommodatie zo snel mogelijk te verlaten;

© 2020 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.

Jouw reactie?