Terugblik op: Voorzitter a/h woord Jacques van Gerven (Valkenswaard)

Deel dit bericht via:

Hieronder het interview met voorzitter Jacques van Gerven van SV Valkenswaard. Dit interview is afgenomen in december 2018. Van Gerven gaf toen aan: 'Gezien onze ambities zou een prijs dit seizoen heel mooi zijn. We streven naar een stabiel verblijf in de tweede klasse.' Uiteindelijk veroverde de manschappen van scheidend trainer Peer van Kemenade een periodetitel die werd verzilverd met promotie naar de tweede klasse. 

Naast een uitnodiging van FC Eindhoven voor het bezoeken van de wedstrijd op 7 december Jl. tegen Jong Utrecht komt ook voorzitter Jacques van Gerven van SV Valkenswaard aan het woord. We stellen de voorzitter een aantal vragen over de gang van zaken binnen de club.

Jacques, hoe is het om voorzitter van SV Valkenswaard te zijn en vertel je verhaal over de gang van zaken binnen de club als voorzitter
De eerlijkheid gebiedt mij hier tweeledig op te antwoorden. Aan de ene kant is het fantastisch om voorzitter te mogen zijn van zo´n prachtige, traditierijke club met een groot aantal vrijwilligers en leden die met trots het geel blauw dragen. Aan de andere kant voel ik het voorzitterschap als een grote verantwoordelijkheid en is het een niet te onderschatten wekelijkse tijdsinvestering. Dat geldt overigens voor veel functies binnen de vereniging. Gelukkig werk ik samen met een aantal bestuursleden dat niet alleen hard werkt, maar ook zorgt voor de nodige humor.

Het is belangrijk om bestuurlijk een visie te hebben en deze visie concreet te maken door het uitvoeren van speerpunten. Ik werd in 2014 voorzitter en sinds die tijd hebben we een aantal zaken gerealiseerd. Zowel de kantine als de kleedkamers werden gerenoveerd. We hebben een nieuwe organisatiestructuur opgezet. We hebben een nieuw kunstgrasveld dat 100 procent veilig is voor de bespelers en voor het milieu. We zijn samenwerkingsverbanden aangegaan met Lunetzorg, met de gemeente met betrekking tot sporten voor herintreders, met PSV, met FC Eindhoven. Verder zijn we hard aan het werk om onze jeugdafdeling tactisch en technisch beter op de kaart te zetten. We hebben een nieuw sponsorbeleid opgezet en het aantal activiteiten voor leden is uitgebreid. En dan vergeet ik ongetwijfeld nog een aantal zaken.

Wat zijn de hoogte en dieptepunten die je als voorzitter -tot nu toe- hebt meegemaakt
Afgelopen week overleed op zestigjarige leeftijd, zeer plotseling, Bas van Meurs. Bas was een aimabele man die als speler, sponsor, leider actief was voor de vereniging. Hij was vijftig jaar lid. Hij was een telg van de Uilenfamilie van Meurs. Dat zijn dieptepunten. Net als het overlijden, ruim een jaar geleden, van de zeventienjarige Kiki, voetbalster van een meisjesteam, of het heengaan van Janus Meulendijks die zoveel heeft betekend voor de jeugd van SV Valkenswaard. Kortom, dergelijk verdriet zet ieder sportief dieptepunt in de schaduw en relativeert tegelijkertijd. Waar het eigenlijk om gaat, is het samenzijn van mensen. Het voetbal is daarvoor een heel leuk middel. En natuurlijk waren er ook zaken te vieren. De directe terugkeer naar de derde klasse na één seizoen vierde klasse (overigens, een bijzonder leuke competitie met goed georganiseerde en gezellige clubs om tegen te spelen). Het kampioenschap van ons tweede team. Maar het is ook geweldig om de blijdschap te zien van ons G-team na een overwinning of het winterkampioenschap te vieren van JO 11-2 of de kampioenschappen van lagere seniorenelftallen.

Hoe staat de club er in het algemeen voor (sportief en financieel)
Sportieve ambitie begint bij de jeugd. We hebben een Hoofd Jeugdopleidingen, Jos Kolen, die de visie de komende jaren samen met de trainers en leiders concreet moet maken. De afgelopen seizoenen hebben we geïnvesteerd in de professionalisering van jeugdtrainers. Meer dan 20 trainers volgden cursussen en dit seizoen gaan drie jeugdtrainers hun diploma halen. In het onderwijs wordt het verschil vaak gemaakt door de docent. Ik ben er van overtuigd dat dit in het voetbal geldt voor de trainer. Die kan er voor zorgen dat de jeugd echt iets leert. Wat mij betreft moet dat gaan vanuit positieve coaching. Het is ook heel belangrijk dat de focus niet alleen ligt bij de hoogste jeugdteams. Ook in andere teams loopt talent rond dat zich nog kan ontwikkelen. Goede trainers dus op meer elftallen. Het voetbal is erg traditioneel. Het gevolg daarvan is dat er nogal wat trainers in het wereldje rondlopen, met name bij het jeugdvoetbal, die denken dat ervaring, als oud-voetballer, maar geen trainersdiploma, voldoende is om goed te functioneren als trainer. Een enkeling slaagt hierin, maar vaak is er veel meer vereist dan ´zelf wel weten hoe het moet´.

We hebben een solide financieel beleid. Dat betekent dat we lang niet altijd  aan een verzoek willen of kunnen voldoen. De uitgaven moeten in een gezonde verhouding staan tot de inkomsten uit contributie, sponsoring, kantineopbrengsten en acties.

Sportief

Welke trainers zijn je het meest bijgebleven
In de periode dat ik voorzitter ben heb ik twee trainers meegemaakt. Pascal Penning gedurende 2 jaar als hoofdtrainer, en Peer van Kemenade nu voor het derde jaar. Beide trainers zijn mensen naar mijn hart. Pascal wist ons na degradatie direct weer terug te brengen naar de derde klasse. Pascal is tactisch goed, weet wat er leeft in een groep, snapt de huidige generatie, en heeft een geweldig gevoel voor onderkoelde humor. Fantastisch dat hij weer terug is als hulptrainer van Peer!

Peer is een volstrekt authentieke man. Heel knap dat hij al zolang, met zoveel succes actief is in het amateurvoetbal. Peer is een people manager. Hij kent zijn spelers en zorgt ervoor dat het groepsproces goed verloopt. Dat betekent overigens niet dat Peer niet in durft te grijpen. Zeker wel. Wat ik ook zeer waardeer aan hem is dat hij er ook is voor mensen buiten de selectie. Hij geeft een training aan het G-team, geeft een compliment aan de terreinmeester en de kantinebeheerder en brengt een presentje mee voor een supporter. Klasse!

Waar moet een hoofdtrainer binnen SV Valkenswaard aan voldoen
We hebben een uitstekende technische commissie die  precies weet wat de vereniging verwacht van een hoofdtrainer. Buiten de technische en tactische kwaliteiten mag ik daar misschien iets aan toevoegen.

Een zuurpruim zal het niet redden bij SV Valkenswaard. Zonder de lolbroek uit te hangen is het fijn als een trainer gevoel voor humor heeft. Ik hou er ook van als een trainer verantwoordelijkheid neemt als het individueel misloopt met een speler. Een trainer die constant roept dat hij de baas is, is dus niet de baas. Liever iemand met een natuurlijke uitstraling die energiek is, passie heeft en vooral niet arrogant is of constant refereert aan vroeger toen alles beter was.

Wat verwacht je als voorzitter van het eerste elftal dit seizoen
Als voorzitter verwacht ik 100 procent inzet en beleving. Succes kun je niet afdwingen als spelersgroep en trainers, maar je kunt wel aan bepaalde basisvoorwaarden voldoen. Gezien onze ambities zou een prijs dit seizoen heel mooi zijn. We streven naar een stabiel verblijf in de tweede klasse.


Toekomst

Hoe zie je de toekomst binnen de club en zijn er specifieke zaken waar je zorgen over maakt
Ons ledenaantal is nu nog redelijk stabiel. De demografische gegevens tonen aan dat er minder kinderen zijn buiten de grote steden. Wat dat betreft gaan we een op een met de leerlingenaantallen op scholen. Verenigingen zullen dus moeite krijgen het ledenaantal te handhaven. Daarbij komt nog dat grote sportbonden de meeste leden verliezen. De KNVB verloor in 2017 ruim 14.000 leden. De meeste daarvan waren jeugdleden onder 7 en 13. Hierop zullen we moeten inspelen.

Elke vereniging zal moeten inspelen op de individualisering en digitalisering van de samenleving en het steeds groter wordende aanbod van vrijetijdsbesteding.

Ik maak me ook zorgen over de scouting van betaald voetbal organisaties bij amateurverenigingen. In mijn ogen worden jeugdspelertjes op veel te jonge leeftijd ´weggehaald´ bij hun cluppie. In veruit de meeste gevallen is selecteren van kinderen als ze nog zo jong zijn een verspilling van geld, tijd en middelen. Onderzoeken en studies geven dat aan. Wie nu het beste is, is dat over 10 jaar vaak niet meer en wie nu wat minder talent heeft, kan zich wel ontwikkelen tot de betere voetballer. Talentontwikkeling is geen lineair proces, maar heeft te maken met heel veel andere factoren. Dat komt uit alle onderzoeken onder sporttalent iedere keer weer naar voren. Stop dan met het op vroege leeftijd al selecteren én uitsluiten en leidt alle voetballers goed op. Een BVO kan daaraan meewerken door de amateurclub te helpen met workshops, train de trainer cursussen, of het verstrekken van middelen om extra gediplomeerde jeugdtrainers aan te trekken.


Hoe is de samenwerking met de gemeente gelet op de situatie dat er steeds meer bezuinigd gaat worden waardoor clubs financieel in problemen kunnen komen
De gemeente Valkenswaard geeft relatief best veel geld uit aan sport. Subsidies worden echter niet automatisch meer verleend. Wij hebben een goede verhouding met de betreffende ambtenaren en wethouder. Met de komst van Bert van Valburg en Hendrikjan Heijneman bij de gemeente is de communicatie en slagvaardigheid een stuk beter geworden.

Persoonlijk

Welke vereniging geeft volgens jou het beste voorbeeld w.b.t. sportief beleid en welke vereniging juist niet
Om het maar eens dichtbij te houden. Ik vind dat RKVV Dommelen wat betreft hun jeugdafdeling knap werk heeft verricht. Een duidelijke structuur en veel jeugdelftallen die op een hoog niveau voetballen.

Hoe is de onderlinge samenwerking met de clubs uit gemeente Valkenswaard
Tussen de voetbalverenigingen is er een gezonde sportieve rivaliteit. We hebben de huidige behoefte aan samenwerking gepeild en als voorzitters met elkaar afgesproken dat we met elkaar in gesprek gaan als één of meerdere verenigingen een onderwerp ter sprake wil brengen.

Tussen de sportverenigingen die gehuisvest zijn op sportpark Den Dries is er structureel overleg met elkaar en de gemeente over tal van onderwerpen.

Kort

Amateurvoetbaleindhoven
Een site waar de echte liefhebber van amateurvoetbal prima op de hoogte gehouden wordt van het reilen en zeilen in het amateurvoetbal. Ik bezoek de site eigenlijk wel dagelijks.

Club van de maand
Het is een eer om club van de maand te zijn. De uitnodiging om de wedstrijd FC Eindhoven - Jong FC Utrecht bij te wonen was een prachtige cadeautje. Met name de voorwedstrijd die twee jeugdteams mochten spelen. FC Eindhoven, bedankt!

 

© 2020 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.

Jouw reactie?