Waalre zoekt hoofd jeugdopleiding

VACATURE HOOFD JEUGDOPLEIDING (HJO)
Bij voetbalvereniging Waalre vind je voldoende uitdaging om je te ontwikkelen tot goede voetballer, zodat je met veel plezier in je eigen dorp kunt blijven voetballen.”
Dit is de visie van de technische commissie van het jeugdbestuur (TC Jeugd) van RKVV Wa alre. Onze jeugdopleiding heeft als doel zoveel mogelijk spelers op te leiden voor het spelen op eerste elftalniveau. Een hecht teamverband speelt hierbij een grote rol. Om ons jeugdbeleid verder te ontwikkelen, door te voeren en te bewaken zoeken wij een pragmatische en daadkrachtige HJO. Een man/vrouw die van wanten weet en met enthousiasme deze rol wil vervullen.

Taken en verantwoordelijkheden

•Het door ontwik kelen en bewaken van de rode draad binnen de jeugdopleidin g.
•Een betere doorstroom ontwikkelen van de jeugd naar de senioren
•Het ontwikkelen, aansturen en zorgdragen voor behoud van (jeugd)trainers (in
samenwerking met de TC Jeugd).
•Werken aan een veilig en sportief ontwikkelingsklimaat
•Bezoeken van wedstrijden en trainingen
•Het verzorgen van de teamindeling in samenwerking met de TC Jeugd.

Profiel

Onderstaand is vereist:
•Je hebt in het bezit van diploma HOC of bent bereid deze te halen
•Je bent in staat om voortgangsgesprekken te voeren en vervolgstappen
in gang te zetten
•Je kan de visie en het beleid vertalen naar praktische en pragmatische
acties
•Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden
•Je bent bereid om minimaal een trainingsavond en een zaterdag per week aanwezig te zijn.

Onderstaand is een pré:
•Je hebt g eruime ervaring in het begeleiden en beoordelen van trainers en
spelers
•Je hebt ervaring in het bewaken en uitdragen van een jeugdplan
•Je hebt naast voetbaltechnisch inzicht een pedagogische achtergrond.

Wil je deze rol vervullen, maar voldoe je nog niet aan alle eisen? Dan kijken wij
graag naar een passend ontwikkeltraject

Werkzaamheden, vergoeding en positionering
•De werkzaamheden (8 12 uur per week) vinden voornamelijk plaats van
maandag t/m donderdagavond en op zaterdag.
•Tegenover de werkzaamheden staat een passende vrijwilligersvergoeding die
afhankelijk is van kennis en ervaring
•Je maakt onderdeel uit van de TC Jeugd en werkt nauw samen met de andere TC leden.

Informatie en reageren
Heb je inhoudelijke vragen over de vacature, Pieter van Grootel pieter.van.grootel@gmail.com lid Technisch Commissie Jeugd) beantwoordt ze graag. Ben je enthousiast geworden? Dan zijn we benieuwd naar jou! Reageer dan voor 12 juni door een bericht met je toelichting te sturen naar pieter.van.grootel@gmail.com

© 2022 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.

Jouw reactie?