Pers/media mag aanwezig zijn bij een wedstrijd

Deel dit bericht via:

Is pers/media welkom bij wedstrijden?
Ja, pers/media mag aanwezig zijn bij een sportwedstrijd. Zij worden niet gezien als toeschouwers maar als beroepsgroep die dit werk op dat moment niet thuis kan doen. Juist nu publiek in deze tijd de wedstrijd op locatie niet kan volgen is verslaggeving extra belangrijk. Lokaal, regionaal en landelijk.

Om drukte te voorkomen kan de club/organisatie/veiligheidsregio waar de wedstrijd plaatsvindt nadere regels stellen die het aantal personen beperken, zowel per medium als in totaal. Dit kan per regio en accommodatie verschillend zijn. Uiteindelijk zijn de club en wedstrijdorganisator de verantwoordelijken met de bevoegdheid grenzen aan het aantal te stellen. Waarbij aansprekend bereik van een medium mede bepalend kan zijn.

De club faciliteert de media, zo mogelijk met zaken als een werkplek met draadloos netwerk en stroom zodat het werk goed kan worden uitgevoerd. Om onderscheid te kunnen maken met 'publiek' (verboden) en spelers/begeleiders geeft de organisatie duidelijk aan waar pers/media wordt toegelaten en waar niet, indien nodig door plaatsen of zones toe te wijzen.

Na afloop van de wedstrijd kan er geen gebruik worden gemaakt van perskamer of andere faciliteiten van de club of organisator. Media en trainers/spelers kunnen samen met de organisatie in goed onderling overleg een veilige modus vinden voor reacties na afloop.

De gezondheid van de spelers en de mediamedewerkers staat daarbij voorop. Een mixed zone, in welke vorm dan ook, kan ingericht worden waarbij de 1,5 meter voor iedereen in acht wordt genomen, net als het dringende advies dan wel de verplichting in publiek toegankelijke binnenruimtes mondkapjes te gebruiken. De club(s) en organisatoren wordt geadviseerd dit van tevoren te regelen en te communiceren om verwarring na afloop te voorkomen.

Zodra pers de reacties na afloop heeft opgehaald bij de trainer/speler geldt dat zij, net als spelers en begeleiders de sportaccommodatie verlaten.

Tenslotte: De huisregels van de accommodatie gelden ook voor de media.

© 2020 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.

Jouw reactie?