Voorzitter aan het woord: Sjaak Roza (DVS)

Deel dit bericht via:

Sjaak hoe is het om voorzitter van DVS te zijn en vertel uw verhaal over de gang van zaken binnen de club als voorzitter :Sjaak RozaDe meeste tijd is het leuk om voorzitter van DVS te zijn, vooral ook in de afgelopen jaren toen de perikelen met het sportpark aan de orde waren, mogelijk samengaan met vv Waalre, dit alles tegen de achtergrond van de noodzakelijke bezuinigingen van de gemeente Waalre. Met het gehele bestuur hebben we hard gewerkt om het best mogelijke resultaat voor onze vereniging te boeken . We zijn er van overtuigd en ook trots op dat dit goed gelukt is. Uiteraard zijn er ook mindere momenten geweest, ik zal niets nieuws zeggen als ik aangeef dat er ‘altijd wel wat is ‘bij een vereniging. Het is lang niet altijd eenvoudig om de grote groep vrijwilligers tevreden te houden. Soms heb ik wel eens gedacht dat een bedrijf runnen minder moeilijk is. Daar heb je mensen in dienst, dat is bij een voetbalvereniging natuurlijk anders. Maar al met al een prima periode in mijn leven 

Waarom en hoe bent u voorzitter geworden van deze club:
Het waarom gaat ruim 7 jaar terug. Destijds was ik lid van het jeugdbestuur en hadden we nogal wat commentaar op het toenmalige hoofdbestuur. Die was, naar ons idee destijds te weinig met de jeugd en teveel met de senioren, lees het eerste elftal bezig. We hebben toen een ‘coupe’ gepleegd tijdens een ALV. Helaas mislukte het destijds en bleef het toenmalige bestuur in functie. De winst was wel dat de verhouding tussen het jeugdbestuur en het hoofdbestuur na dit moment veel verbeterde, eigenlijk tegen de verwachting in. Toen het bestuur reglementair aftrad een jaar later vond ik het wel zo netjes om tot het nieuwe bestuur toe te treden, toen veel kritiek, dan nu maar eens zelf doen.

Wat zijn in uw ogen de belangrijkste taken van een voorzitter:
Ik kan deze vraag alleen beantwoorden vanuit mijn eigen invulling van de voorzittersrol. Mijn kracht ligt denk ik vooral in de boel bij elkaar houden, in bemiddelen bij conflicten, enthousiasme uitstralen. Ik ben niet zo sterk in netwerken, sponsoren binnenhalen en representatief aanwezig zijn. Toch zijn die laatste aspecten zeker ook van belang maar ik ben er niet zo goed in.

Hoe lang bent u al voorzitter, en wat zijn de hoogte- en dieptepunten die u als voorzitter heeft meegemaakt:
Aan het einde van dit seizoen ben ik 7 jaar voorzitter. Het was de bedoeling om het, met toestemming van de leden uiteraard, 6 jaar te doen. Het zijn er 7 geworden omdat we dit jaar vonden dat het nodig was de verantwoordelijkheid te blijven dragen tegen de achtergrond van de recente ontwikkelingen. Renoveren van het sportpark, verbouwen van de kantine maar zeker ook een andere financiële huishouding na het oprichten van de stichting Beheer Sportparken Waalre. Uiteraard zijn er slechte momenten geweest zonder dit meteen dieptepunten te noemen; overlijden van belangrijke leden van de vereniging, het afscheid nemen van een trainer tussentijds, een vrijwilliger die zich niet meer thuis voelt bij de vereniging. De hoogtepunten zijn makkelijker terug te halen. We hadden als bestuur drie speerpunten destijds; de financiën op orde, aanpassing kantine, verbeteren van de opleiding. In de eerste twee zijn we zeer goed geslaagd, op sportief gebied blijft het lastig. De standaard jeugdelftallen doen goed mee, het eerste is wisselvallig gebleven. We maakten een kampioenschap en een promotie mee, maar ook twee keer een degradatie. Gelukkig zijn er de laatste jaren weer mensen op gestaan die de jeugdopleiding weer meer inhoud hebben gegeven, wat veel vertrouwen geeft voor de nabije, sportieve toekomst.

Volgens onze gegevens is dit je laatste jaar, is het moeilijk om een opvolger te vinden en waar moet hij in uw ogen aan voldoen:
Dat klopt, ik zal, net als twee andere bestuursleden aftreden tijdens de komende ALV. Mat Stekhuizen is onze schatkistbewaarder geweest de afgelopen jaren en was daarin zeer succesvol. Ad van Ginneken heeft inzet getoond op allerlei gebied maar is zeker verbonden aan de verbouwing van de kantine. De opvolgers zijn voor een deel in huis. Jan Peter Hazelaar, nu secretaris van het bestuur zal voorgedragen worden als voorzitter. Marion Didden heeft zich kandidaat gesteld als secretaris. We zoeken nog een penningmeester om het succesvolle financiële beleid van de afgelopen jaren voort te zetten. Ik heb het volste vertrouwen dat de vereniging bij deze mensen, samen met de bestuursleden leden Arold Driessen en Martijn Kemps, die beiden doorgaan in het bestuur, in zeer goed handen zal komen. Kortom alleen nog een penninmeester en het bestuur is weer compleet. Eerder gaf ik al aan wat naar mijn idee een voorzitter tot een goede voorzitter kan maken. Jan Peter heeft deze kenmerken in hoge mate.

Sportief:

Welke trainers zijn u het meest bijgebleven tot nu toe:
Jan van de Heuvel, die veel succes boekte in zijn eerste jaar met zijn enthousiasme. Maar helaas ook omdat we ons genoodzaakt zagen tussentijds afscheid van hem te moeten nemen als trainer van de selectie. Een rol als hoofdopleidingen was daarna spijtig genoeg niet bespreekbaar meer voor hem. Oud speler en trainer en verenigingsman Jos van Oorschot heeft na het stoppen van Jan van de Heuvel het eerste elftal onder zijn hoede genomen . Wij waren toen erg blij dat hij dit voor een paar maanden wilde doen. Met de huidige trainer William van Moorsel hebben we een sterke persoonlijkheid en trainer in huis gehaald. Daar zijn we erg tevreden mee.

DVS is een vereniging waar de saamhorigheid goed is, is het dan moeilijk om een trainer te vinden die zich thuis voelt bij de vereniging:
Kennelijk niet, nog voordat algemeen bekend was dat Jan van de Heuvel niet door zou gaan hebben we bijna 20 sollicitatiebrieven gehad. Ik geloof dat de verschillende trainers zich de afgelopen jaren wel thuis hebben gevoeld bij DVS.

DVS speelt de laatste jaren met name in de vijfde klasse. Gezien jullie potentie horen jullie daar niet thuis, hoe komt het dat het maar niet lukt om een stabiele vierde klasser te zijn:
Dat is een vraag die mij persoonlijk al die jaren erg heeft bezig gehouden . Eerlijk gezegd weet ik het antwoord nog steeds niet.

Hebben jullie op sportief gebied een goede verstandhouding en samenwerking met Waalre:
Naar mijn idee is die verhouding prima. Met name de laatste jaren is die verhouding wat intensiever geworden. We hebben samen in de werkgroep van de gemeente gezeten m.b.t. bezuinigingen buitensport. Maar zeker de twee seizoenen dat we elkaar troffen in dezelfde vierde klasse heeft de verhouding goed gedaan. Vier derby’s hebben we mogen meemaken en die waren steeds opnieuw een behoorlijk spektakel.

(Voormalig voorzitter Wim Ooms van Waalre en Sjaak Roza slaan in 2012 de handen ineen voor eigen voortbestaan van de club)

Toekomst:

Hoe ziet u de toekomst van uw club en zijn er specifieke zaken waar u zich zorgen over maakt:
Gelet op wat ik eerder heb aangegeven zie ik de toekomst voor DVS met veel vertrouwen tegemoet. Eigenlijk zijn er geen grote zorgen. Uiteraard zal er steeds wel iets niet helemaal naar wens verlopen, maar zo is het leven’soms zit het mee, soms wat tegen.

Is het technisch beleid van de club afgestemd op meerdere jaren:
Er bestaat een opleidingsplan voor meerdere jaren wat vorig jaar weer wat is bijgesteld. Hierbij ligt de nadruk op zowel het recreatieve als het prestatieve aspect.

Hoe ziet u de toekomst binnen de club wat betreft de jeugdafdeling en hoe verloopt de integratie van de jeugd richting de selectie:
Ook met betrekking tot de jeugd ben ik hoopvol gestemd. Iedere seizoen weer lopen er gemiddeld 30-40 mini’s in de wei op zaterdagochtend, allemaal potentiele toppers. We mogen niet klagen met de instroom, al gedurende vele jaren. Toevallig vond ik nog een elftalfoto van B1 van 6 jaar geleden. Zes spelers spelen in de selectie, waarvan vaak 5 in het eerste elftal. Het blijft een lastig punt, die overgang. Sommigen krijgen andere interesses, gaan werken in het weekend, elders studeren, maar dit zal uiteraard voor veel verenigingen gelden. We proberen de overgang zo goed mogelijk te begeleiden maar het blijft vaak lastig.

Persoonlijk:

Er zijn mensen die achter en voor de schermen veel betekenen voor de club, welke personen zou u hierin graag willen benoemen en waarom:
Ik begrijp deze vraag, maar ga hem niet rechtstreeks beantwoorden. Het is me eerder overkomen dat ik belangrijke mensen ben vergeten tijdens een toespraak en dat voelt niet goed. De vereniging valt of staat met vrijwilligers en zo hoort het ook. En of je nu de kantine poets, de lijnen trekt of als vlaggenist optreedt, ieder heeft op zijn manier zijn waarde voor de vereniging. Mensen moeten vooral doen waar ze goed in zijn en vooral ook leuk vinden. En gelukkig is dat niet voor iedereen hetzelfde.

Een club is afhankelijk van veel vrijwilligers. Is het moeilijk om aan vrijwilligers te komen:

Het is ieder seizoen weer een puzzel, die ook altijd weer wordt opgelost, soms met veel, soms met wat minder moeite.

U staat als voorzitter bekend om:
Ik weet het eigenlijk niet en dat is geen valse bescheidenheid.

Het complex van DVS heeft in de loop der jaren een behoorlijk verandering ondergaan, kantine, kunstgras en kleedlokalen. Hoe is de samenwerking met de gemeente verlopen:
Als ik voor mezelf praat heb ik eigenlijk alleen maar goede ervaringen met de gemeente. Ik heb oprecht het vertrouwen dat men DVS een warm hart toedraagt. Dat betekent niet dat alles gaat zoals ik zou willen maar ook dat is inherent aan het leven.

Wat is het beleid van de club in geval van excessen naar de scheidsrechters door spelers trainers grensrechters en ouders:
Wij zullen ten alle tijden proberen te horen wat een ieder in zo’n situatie heeft ervaren en handelen daarop naar bevind van zaken. Daarna zijn we ook altijd bereid opnieuw met mensen te praten in principe verdient iedereen een nieuwe kans.

Wat vind u van het initiatief amateurvoetbaleindhoven.nl en dat uw club is gekozen tot club van de maand april:
Ik bekijk de site zeer regelmatig, vind hem erg informatief en sta dus erg achter het initiatief. En club van de maand zijn is natuurlijk erg leuk.

Promo:

Hoe zou u de club DVS in het kort kunnen omschrijven:
Een vereniging waar in principe een ieder welkom is en die graag heeft dat je als lid een bijdrage levert in het clubbelang. We vinden het fijn als iedereen zich ‘een beetje normaal’ gedraagt. Een lastige uitspraak natuurlijk, want dat kan voor veel uitleg vatbaar zijn. Als dat zo is dan willen we daar graag over praten.

Wat wil u nog extra kwijt in het algemeen als voorzitter van DVS:
Ik ben al lang genoeg aan het woord geweest. Bedankt voor de uitnodiging.

© 2019 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.

Jouw reactie?